Hastanemizde “temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi” eğitimi
11 Mayıs 2024

Hastanemiz temizlik personelleri ile birim sorumlularının katıldığı ve temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi'nin anlatıldığı eğitim konusu, enfeksiyon hemşiremiz Zehra KÜLAHÇIOĞLU tarafından anlatıldı.

“Hastane ve bölüm bazlı temi̇zli̇k, temi̇zli̇k malzemeleri̇ ile maruzi̇yet gi̇bi̇ durumlarda ne yapılması gerekti̇ği̇; ayrıca, steri̇li̇zasyon, dezenfeksi̇yon ve anti̇sepsi̇nin amacı ve gerekli koşullarının sağlanması” noktasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitim, soru-cevap faslının ardından sona erdi.

  • Zehra KÜLAHÇIOĞLU 1
  • Zehra KÜLAHÇIOĞLU 2

Zehra KÜLAHÇIOĞLU 2