Kalite Yönetimi Birimi
16 Mayıs 2024

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ


Kalite Yönetim Birimi; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ‘Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)’ ve ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve hakkaniyetli sürdürülmesini ve  hasta/çalışan güvenliğini, hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı esas alan faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktadır. Kalite yönetim birimi Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında belirlenen bölüm kalite sorumluları ve komiteler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütür.

Kalite Yönetim Birimi;

 

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
 • Öz değerlendirme süreçlerini yönetmek
 • İstenmeyen olay süreçlerini yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak gibi faaliyetleri yürütür.

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 • Bölümleriyle ilgili sağlıkta kalite standartlarını uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi’ ne bilgi vermek,
 •  Bölümüne gönderilen sağlıkta kalite standartlarının yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
 •  Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
 •  Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte sağlıkta kalite standartları kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
 •  Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek,
 •  Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
 •  SKS çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
 •  Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
 •  SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 •  SKS öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte hareket etmek,
 •  Hasta memnuniyet anketleri ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması ve koordinasyonunu sağlamak,
 •  Biriminde kullanılan dokümanların ve dış kaynaklı dokümanların takibini sağlamak,
 •  Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.