Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Servis Hakkında


 • Acil Servis birimimizde, birçok acil duruma ilk müdahale ve tedavileri yapılmakta, gerekli durumlarda gözlem bölümünde bir süre izlenmekte,
  gerektiğinde ilgili kliniklere veya yoğun bakımlara yatış yapılarak tedavinin devamı sağlanmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiğinde

  112 Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçilerek ambulansla sevki yapılmaktadır.


  ACİL SERVİS BÖLÜMLERİ  -Triaj

  Acil servise müracaat eden tüm hastaların  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

  -Yeşil Alan  
  Vital bulguları stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı yerdir.

  -Sarı Alan 
  Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı alandır.

  -Kırmızı Alan
  Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı alandır.

  -Müşahede Odası
  Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. 

23 Şubat 2022