Kalite Politikamız - Misyon - Vizyon - Değerlerimiz
15 Mayıs 2024

MİSYON

          Etik değerler ışığında hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan güvenilir, memnuniyet odaklı, ulaşılabilir ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli gelişen kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

VİZYON

          Hasta ve çalışan memnuniyetinin sürekli geliştirildiği kaliteli, güven duyulan, bölgesel düzeyde tercih edilen ve ulusal düzeyde model alınan en iyi sağlık kuruluşu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Bilimsel yaklaşımlı etkin, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine kolay ve hızlı erişimi sağlamak
  • Katılımcı, etik değerler doğrultusunda saygılı ve güler yüzlü hizmet anlayışının hâkim olduğu bir kurum kültürü oluşturmak.
  • Hasta ve çalışan haklarını korumak, tanı ve tedavinin her aşamasında hasta ve ailesini bilgilendirmek
  • Çalışanlara sürekli hizmet içi eğitim vermek.
  • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmayı ön planda tutmak
  • Güncel teknoloji ve bilgileri kullanarak sürekli gelişmek ve değişmek
  • Kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak
  • Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan Hastane olmak ana politikalarımızdır.

 

DEĞERLERİMİZ

1-Hasta ve Çalışan haklarına Saygı

2-Hasta ve çalışan memnuniyeti

3-Sürdürülebilirlik-Erişilebilirlik: Sürekli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti.

4-Eğitim: Hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve çalışanları sürekli bilgilendirmek.

5-Ekip Ruhu

6-Güvenilirlik : Hasta ve çalışan haklarının gözetilerek güvenilir sağlık hizmeti sunmak.