Bilgi İşlem Merkezi
10 Şubat 2022

 •  Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.

 •  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak 

 •  HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak. 
   
 •  Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 

 •  Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak 

 •  HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek 

 •  Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb) 

 •  Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak 

 •  Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek 

 •  İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme 

 •  Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi 

 •  Hastane pclerinin bakım ve onarımı

 •  Muayene ve hakedişlerini koordine etmek 

 •  Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi  tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satınalma ve muayene süreçlerine iştirak etmek 

 •  Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak 

 •  Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak 

 •  Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, istatistik formları, performans verileri gibi) yapmak 

 • Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak

 • İnternet üzerinden günlük mevzuat takibi yapmak ve ilgililere bilgi vermek 

 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi

08:00- 16:00

16:00- 00:00 (İcap)

Hafta Sonu

08:00- 00:00 (İcap)